PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Wat willen we? Wat willen we?

De Protestantse gemeente Reiderland weet zich geroepen als geloofsgemeenschap een geestelijk thuis te bieden aan alle christenen in (voormalige burgerlijke gemeente) Reiderland. We proberen gestalte te geven aan de kerk van Jezus Christus in de kerkdiensten, verenigingen, bij de Bijbelgespreksgroepen, op catechisatie, met de cantorij, in de diaconie, bij het onderlinge gesprek of waar we anders als gemeente mee bezig zijn.
Onze gemeente is pluriform in geloofsbeleving. Daar zijn we dankbaar voor. We hebben geleerd: als kleine gemeente hebben we elkaar nodig, ook al komen we vanouds uit verschillende tradities. Maar juist de verscheidenheid beleven we als spirituele verrijking.
We willen gastvrij zijn. Iedereen is welkom.

Beleidsplan
 

 
Geschiedenis Geschiedenis

De Protestantse Gemeente Reiderland is als geloofsgemeenschap samengegroeid uit de Samen op Weg gemeente Beerta - Nieuw Beerta / Drieborg - Nieuweschans en de hervormde gemeente Finsterwolde. Door de nauwe samenwerking met de Ds. Aderstichting kan nu een volledige predikantsplaats in stand worden gehouden.
In 1970 werden de hervormde gemeenten van Nieuweschans, Beerta en Nieuw Beerta / Drieborg samengevoegd tot één gemeente. Vanaf 1982 vormt zij met de gereformeerde kerk Nieuweschans in haar dorpen de federatieve Samen op Weg gemeente Beerta c.a. met één kerkenraad.
De hervormde gemeente Finsterwolde heeft van 1969-1983 een combinatie gevormd met de hervormde gemeenten Woldendorp en Termunten - Borgsweer. In 1986 werd de SOW-gemeente Beerta c.a. en de herv. gemeente Finsterwolde een combinatie en vanaf 2000 werd dit de hervormde gemeente Reiderland (samen met de gereformeerde kerk Nieuweschans de SOW-gemeente Reiderland). Sinds de vereniging van de landelijke kerken zijn wij één Protestantse Gemeente te Reiderland.
De meeste gereformeerden in Finsterwolde horen vanouds tot de gereformeerde kerk van Oostwold-Finsterwolde. Sinds er een Protestantse gemeente te Oostwold is, hoeven nieuwkomers in Finsterwolde niet langer te kiezen of zij zich willen verbinden met de Protestantse Gemeente Reiderland of met de Protestantse gemeente te Oostwold.
 

 
Grondgebied Grondgebied

Het grondgebied valt samen met de voorheen burgerlijke gemeente Reiderland. Deze burgerlijke gemeente was sinds 1990 een samenvoeging van de gemeenten Beerta, Finsterwolde en Nieuweschans. De gemeente Reiderland heeft een oppervlakte aan land van 99 km en water van 52 km . Reiderland heeft ca. 7000 inwoners.
Reiderland is vanouds een agrarisch gebied. Mede door de opkomst van het communisme vanaf de eerste helft van de 20e eeuw heeft de ontkerkelijking hier een grote vlucht genomen. Ter illustratie: de samenstelling van de laatste Reiderlandse gemeenteraad (2008): 5 zetels PvdA, 3 zetels SP, 3 zetels voor Gemeentebelangen, 1 zetel NCPN en 1 zetel op persoonlijke titel.

Sinds 1 januari 2010 is gemeente Reiderland samengevoegd met de gemeente Winschoten en de gemeente Scheemda tot de gemeente Oldambt.
 

 
Predikant Predikant

Sinds 30 aug. 1998 wordt de predikantsplaats bezet door ds. Wolf Jöhlinger. Sinds april 2011 voor de hele gemeente.
De morgendiensten vinden plaats in de kerk van Finsterwolde en in Nieuweschans en sinds 2017 ook in de kerken van Oostwold en Nieuwolda in samenwerking met PG Oostwold-Nieuwolda. Voor vespervieringen (= korte diensten op de zondagmiddag) komen wij af en toe in Drieborg of Nieuw Beerta  bijeen.
De kerken van Beerta en Nieuw Beerta zijn overgedragen aan de Stichting Oude Groninger kerken. Incidenteel kunnen wij de kerken terug huren voor een kerkdienst. In oktober 2016 is ook de kerk van Finsterwolde overgedragen aan SOGK en deze wordt door ons teruggehuurd.
De predikant woont in de "Pastorie van Mevr. Ader" Kroonpolder 1 in Drieborg; u kunt hem (bijna altijd) voor een gesprek of afspraak benaderen. Graag even bellen (0597-521533). Als u geen gehoor krijgt, staat meestal het antwoordapparaat aan. Laat gerust een boodschap achter. Een email naar   komt over het algemeen ook snel terecht. De zaterdag probeert de predikant zoveel mogelijk als vrije dag te houden.

Het postadres van onze gemeente is:
Geloofsgemeenschap Reiderland
Mevr. M.N. Wijnmaalen-Rouw
Klinkerweg 17
9684 AA Finsterwolde

 

 
 
Komende dienst


25 – 02  09.30 uur   Bad Nieuweschans
: ds. Jöhlinger
Organist: dhr. Cannegieter
Collectes:
1. diaconie: Armoedebestrijding SchuldHulpMaatje
2. Kerk
3. Algemeen kerkenwerk

19.00 uur  Meeden: vesper 40-dagentijd  Dorpskerk Kerkstraat 12
pastor Huizing-Piersma.

welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.