PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Belijdenisdienst 19 maart 2017 Belijdenisdienst 19 maart 2017

Feest in de dienst!
Een bijzondere dag2 jongeren van de gemeente, Yvette de Vries en Thijs Wijnmaalen legden op deze zondag hun belijdenis van het geloof af.
Na een winter vol gesprekken, met ook Yvettes vriend Willi daarbij, gaven Thijs en Yvette aan ja te willen zeggen tegen hun doop.
In een fijne dienst, met een mooie liturgie en muzikale inbreng van CantoRei en organist Dennis Wubs, mochten wij als gemeente meebeleven en meevieren.

Ouderling van dienst Gerard de Groot heette een ieder welkom in de mooi versierde kerk 


Ds. Jöhlinger leidde het moment van de belijdenis in
waarna Thijs en Yvette hun eigen motivatie gaven


Yvettes moeder Gea las de prachtige vertolking van "de Heer is mijn herder" van Rob Javier vooren allen zongen we staande de Apostolische geloofsbelijdenis.

Hierna was het moment voor de Belijdenis:
De belijdenisvraag werd gesteld


Je bent ooit gedoopt met water en Geest om Jezus te volgen.
Wil je aandeel blijven hebben in de gemeenschap
die samengeroepen is rondom Schrift en Tafel met lofzang en gebed?


het antwoord van beiden was luid en duidelijk

ja dat wil ik

waarna de handoplegging, de zegen volgde
Namens de kerkenraad mooie woorden, cadeaus en bloemen van jeugdouderling Marjan en voorzitter Gerard


De CantoRei, met de nieuwe cantor Victor Verhoef, en ook het orgelspel van Dennis Wubs maakten de dienst zo mogelijk nog feestelijker
Er volgde uitleg over de liturgische bloemschikking van deze 3e zondag in de 40-dagentiden het was tijd voor de kindernevendienst

   


waar ook nog een cadeautje werd voorbereid die na de lezing en de preek ("levend water, de Samaritaanse vrouw bij de bron"  n.a.v. Joh.4:1-26) aan onze nieuwe belijdende leden overhandigd werd


Zo was het met woord en daad, met zang en orgel, met bijbel en gebed, met boeken en bloemen, met preken en belijden een prachtige morgen met blije gezichten

en felicitatiesterug
 
 
Komende zondag27 – 05  09.30 uur Nieuwolda  Cremerstraat
Pastor T. Huizing
Organist: dhr. Dijkhuis 
1e:  Kerkrentmeesterlijk quotum 
2e - Kerk
3e - Diaconie plaatselijk
       
Welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.