PKN
Protestantse Gemeente De Dollert
 
Diaconie en Collectes Diaconie en Collectes

Diaconiecollectes van de maand oktober 2019

Giften
Als u de diaconie financieel wilt steunen dan kunt u uw gift overmaken op rek.nr.  NL 05 RABO 0306214415 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Reiderland

Zondag 13 oktober – Bad Nieuweschans: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (1e collecte)
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia
In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. 

Zondag 20 oktober – Oostwold: Ness Ammim (1e collecte)
Nes Ammim is een christelijke nederzetting in Israël met als doel de christelijke verbondenheid met het Joodse volk vorm te geven op een wijze die kerk en Israël respecteert. Ze realiseert deze verbondenheid door christenen de mogelijkheid te bieden een periode in Israël te wonen, te werken en te leren, daarbij tevens de relatie van joden, moslims en christenen, van Joden en Palestijnen nader te leren kennen en waar mogelijk een positieve bijdrage tot een rechtvaardige en vreedzame samenleving in Israël te ondersteunen. 

Zondag 20 oktober – Oostwold: diaconie plaatselijk (3e collecte)
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de bloemen in de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum en overig plaatselijk diaconaal werk.

Zondag 27 oktober – Winschoten: PKN – Dorpskerken (1e collecte)
Steun voor kleine kerkgemeenschappen
'Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis'. Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden.

Zondag 27 oktober – Winschoten: Streekdiaconie (3e collecte)
De Streekdiaconie heeft inmiddels verschillende projecten opgepakt. Zo zijn we betrokken bij het project Schuldhulpmaatje, de jaarlijkse Pannenkoekendag en bij Actie Vakantietas. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het financieren van al deze activiteiten.

 

terug
 
 
Komende dienst20– 10  09.30 uur  Oostwold:
ds. Fortuin, Delfzijl
Organist: dhr. Datema 
Collecte 1: Ness Ammim
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Plaatselijke diaconie

de dienst is rechtstreeks (of later) te volgen via deze link

Liturgie

WELKOM!
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.