PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Diaconie en Collectes Diaconie en Collectes

Diaconiecollectes van de maand juni 2018

Giften
Als u de diaconie financieel wilt steunen dan kunt u uw gift overmaken op rek.nr.  NL 05 RABO 0306214415 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Reiderland

Zondag 3 juni              Bad Nieuweschans: Opvang en zorg voor kinderen in Moldavië
In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineen geslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te doen. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.
Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.
 
Zondag 10 juni            Finsterwolde: Pastoraat UMCG
Om ziek te zijn is natuurlijk niet leuk. Opgenomen worden in een ziekenhuis nog minder leuk want dan is er vaak iets ernstigs aan de hand meestal ligt dan een operatie in het verschiet. Op deze moeilijke momenten kan pastoraat goed helpen en ondersteuning bieden want je mist immers ook de kerk in je omgeving. Het UMCG heeft pastorale werkers in huis die, wanneer je geestelijke ondersteuning op prijs stelt, graag bij je langs komen en een gesprek met je aangaan. Eén keer per jaar collecteren wij voor het pastoraat in het UMCG.
 
Zondag 17 juni            Oostwold: Diaconaat
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden. 
 
Zondag 24 juni            Nieuwolda: Diaconie plaatselijk 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de bloemen in de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum en overig plaatselijk diaconaal werk.
 
Zondag 1 juli               Bad Nieuweschans: Diaconie plaatselijk
De diaconie probeert wat voor de mensen binnen onze gemeente te beteken d.m.v. een bloemetje met de verjaardag bij de ouderen van onze gemeente, aandacht voor mantelzorgers en voor een aantal mensen een kerstattentie- of kerstpakket. Ook kunnen mensen aankloppen voor hulp, als het financieel niet goed gaat.
 
Zondag 8 juli               Finsterwolde: Diaconie plaatselijk
De diaconie probeert wat voor de mensen binnen onze gemeente te beteken d.m.v. een bloemetje met de verjaardag bij de ouderen van onze gemeente, aandacht voor mantelzorgers en voor een aan-tal mensen een kerstattentie- of kerstpakket. Ook kunnen mensen aankloppen voor hulp, als het fi-nancieel niet goed gaat.

terug
 
 
Komende zondag24 – 06  09.30 uur Nieuwolda  Cremerstraat
ds. V.d. Werff
Organist: dhr. Dijkhuis 
1e:  Kerkrentmeesterlijk quotum 
2e - Kerk
3e - Diaconie plaatselijk
       
koffie na de dienst

Welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.