PKN
Protestantse Gemeente De Dollert
 
De diaconie in Reiderland, wat doet zij? De diaconie in Reiderland, wat doet zij?

Omzien naar elkaar
Dat is meer dan mensen met financiële problemen helpen. Dat is ook bij mensen op bezoek gaan. Zorgen dat iemand, die nooit op vakantie kan, dat toch eens kan, een vakantieweek voor een gehandicapte regelen, formulieren voor o.a. de belastingdienst of de verzekering invullen, boodschappen voor iemand anders doen of een ander klusje als er geen andere hulp voorhanden is. Kortom, wanneer een beroep wordt gedaan op de diaconie, proberen we op eigen houtje of in samenwerking met maatschappelijke of zorg- instellingen een oplossing te vinden voor het gerezen probleem.
Het omzien naar elkaar geldt nadrukkelijk ook voor buurtbewoners die niet tot de kerk behoren en/of een andere (geloofs)overtuiging hebben.

Hoe proberen we dat te doen?
De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Helpen waar geen helper is, zowel financieel als sociaal ondersteunend. Naast het verlenen van individuele hulp zamelt de diaconie geld in voor projecten in binnen- en buitenland.
Het diaconaat is een taak van de gehele gemeente. De diakenen nemen daarbij het voortouw. In de eredienst krijgt de diaconie haar gezicht in het inzamelen van de gaven en het delen van brood en wijn.

Diaconaat in eigen gemeente, binnen- en buitenland
In de naaste omgeving betekent dat, dat er onder andere na elke kerkdienst een bloemengroet wordt gebracht bij iemand die ziek is of bij een oudere, die jarig is geweest.
Wat verder weg steunen we zoveel mogelijk goede doelen. Ongeveer de helft van het aantal collecten, dat in een jaar voor de diaconie wordt gehouden, dragen we af aan door KerkinAktie geadviseerde doelen of projecten in binnen- en buitenland.
Wat er dan nog aan collectegeld overblijft, schenken we als gift aan door ons geselecteerde doelen of projecten, zoals bij "diaconale activiteiten" te zien is, en gebruiken we voor plaatselijk diaconaal werk o.a. de mantelzorgdag, de ouderentoertocht, de kerstpakkettenactie en de kerstattenties.


 

terug
 
 
Komende dienst20– 10  09.30 uur  Oostwold:
ds. Fortuin, Delfzijl
Organist: dhr. Datema 
Collecte 1: Ness Ammim
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Plaatselijke diaconie

de dienst is rechtstreeks (of later) te volgen via deze link

Liturgie

WELKOM!
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.