PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Meditatie juli - augustus 2017 Meditatie juli - augustus 2017

NEE
Mijn moeder kon zich tot op hoge leeftijd erover opwinden dat het eerste verstaanbare woord, dat ik kon zeggen, "NEE" was. Volgens mij had ze er ook trots op kunnen zijn. Maar dat was ze niet. Ze hield sowieso niet zo veel van tegenspraak - en zeker niet van een dreumes van amper een jaar. Voor haar was mijn "NEE" een uitdrukking van mijn verzet tegen haar opvoeding. Zeker in de tijd van mijn puberteit - maar ook later heb ik dit verhaal telkens weer gehoord. En eerlijk gezegd: ik ben er een beetje trots op. Ik ben blij dat ik niet zo maar een ja-knikker hoef te zijn.
Vaak is het makkelijker "JA" te zeggen en mee te gaan met wat iedereen vindt. Ook al voel je, weet je, dat het niet klopt. Het is vaak lastiger, je nek uit te steken en tegen te spreken. Het kost je soms moeite om trouw te blijven aan je overtuiging, je geweten.
Begrijp me niet verkeerd: Natuurlijk is het belangrijk, dat je je aan regels en afspraken houdt. Natuurlijk zou onze samenleving in chaos verzinken, als iedereen maar deed wat hij zelf goed vindt. Elke maatschappij heeft spelregels nodig. Tegelijk heeft onze samenleving kritische mensen nodig die niet alles zo maar voor zoete koek aannemen.
Uit de bijbel ken ik de stelregel: "Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen." (Handl. 5:29)
Dat is niet bedoeld om in de naam van een godheid je eigen voorkeur aan de macht te helpen. Deze regel is niet bedoeld voor godsdienstig fundamentalisme, in tegendeel. God meer willen gehoorzamen dan de mensen houdt mijn blik vrij. Ik hoef niet met elke hype mee te lopen. Ik hoef niet mee te doen, als iedereen lelijk over een bepaalde groep spreekt. Ik vraag kritisch na: waar dient het toe? Gaat het om behoud van leven - of ten koste van het leven. Soms is het heel positief om NEE te zeggen.
ds. Wolf Jöhlinger

terug
 
 
Komende zondag24 – 06  09.30 uur Nieuwolda  Cremerstraat
ds. V.d. Werff
Organist: dhr. Dijkhuis 
1e:  Kerkrentmeesterlijk quotum 
2e - Kerk
3e - Diaconie plaatselijk
       
koffie na de dienst

Welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.