PKN
Protestantse Gemeente De Dollert
 
De ds. Aderstichting De ds. Aderstichting
Informatie over onze gemeente is niet compleet zonder daarbij de ds. Aderstichting te noemen.
Hier vindt u geschiedenis en informatie over de ds. Aderstichting en zaken uit de actualiteit welke er (zijdelings) mee te maken hebben.

Klik HIER voor de eigen website van ds. Aderstichting 
 
Ds. Aderstichting

Ds. Aderstichting

 * 30-12-1909 Ds. B. J. Ader

In 1938 kwam Ds. B.J. Ader als beginnend predikant van Amsterdam naar Nieuw Beerta. In de oorlog ging de fam. Ader Joden uit Amsterdam halen en hun onderduik regelen. Op 20 nov.'44 werd Ds.Ader gefusilleerd.

Mw. ds. J.A. Ader-Appels heeft over deze oorlogsperiode het unieke boek geschreven: EEN GRONINGER PASTORIE IN DE STORM
Het werk van haar man in deze dorpen heeft zij willen voortzetten.
Zij bouwde in 1947 in Drieborg een pastorie en zaal voor het gemeentewerk.
50 jaar heeft zij in Drieborg en wijde omgeving gearbeid.

Als geloofsgemeenschap hebben wij veel aan Ds. Ader - en de vruchten van zijn inzet te danken. 

Secretaris van het stichtingsbestuur:
    Mevr. G.Ruben, secretaresse, Duurschenlaan 1, 9461 HL, Gieten

 
Pastorie overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken Pastorie overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken

Een nieuwe toekomst voor Kroonpolder 1.Decennialang was Kroonpolder 1 te Drieborg het “kloppend hart” van onze gemeente.
In de pastorie woonde de dominee en het gebouw erachter fungeerde als ons gemeentecentrum. Gespreksgroepen, bijbelkringen, catechisaties, kinder- en jeugdwerk, startzondagen, bbq’s en maaltijden: veel activiteiten vonden er in de loop der jaren plaats.

LEES VERDER
lees meer »
 
Yad Vashem Yad Vashem
Groot is de voorbije decennia de verbondenheid van de Geloofsgemeenschap Reiderland met ds. Ader, zijn vrouw en de Aderstichting geweest. 
Door hun rol in het verzet zijn ds. Ader en zijn vrouw onlosmakelijk verbonden met Yad Vashem in Israël.
Henk en Gerrie de Gunst waren daar in december 2018.
Lees hun verslag bij Lees Meer.


 
lees meer »
 
Foto's Foto's

Via deze link komt u bij redelijk recente foto's van kerk Nieuw-Beerta, herinneringsborden, graf mw. Ader.

 
Pastorie in de sneeuw. Pastorie in de sneeuw.

Zomaar een mooi plaatje 
Boekpresentatie “HET KRUIS OP DE BERG” 9 mei 2015 Boekpresentatie “HET KRUIS OP DE BERG” 9 mei 2015
VEENENDAAL – Op 9 mei ontvingen in de Cultuurfabriek nabestaanden, jongeren en gemeentebestuurders een eerste exemplaar van “Het kruis op de berg. De fusillade van 20 november 1944 tussen Rhenen en Veenendaal.” Auteur Constant van den Heuvel reikte de nabestaanden twee exemplaren uit, waarvan zij er eentje doorgaven aan de nieuwe generatie. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.

Wethouder Marco Verloop opende de tentoonstelling “Bezet en bevrijd” in Museum Veenendaal, door een prachtige houtskooltekening te onthullen. De tekening over D-day is gemaakt door de jonge kunstenaar Benjamin Koops. Tijdens de zeer goed bezochte bijeenkomst spraken ook nabestaanden van de fusillade van 20 november 1944. Weduwe Betty Bausch-Polak (96 jaar) memoreerde haar oorlogsbelevenissen met haar man, slachtoffer Philip de Leeuw. Ook sprak oud-ambassadeur Erik Ader, wiens vader een van de zes slachtoffers was. Hij stelde in de geest van de zes slachtoffers te spreken door iedereen op te roepen om te protesteren tegen de schending van mensenrechten, waar ook ter wereld.

Ader had kort daarvoor het bijbeltje teruggekregen van de heer Teus van Manen uit Veenendaal. Zijn vader ds. B.J. Ader droeg het zakbijbeltje bij zich tijdens de fusillade. De vader van de heer Van Manen stelde zich in 1944 garant om het weer terug te bezorgen aan de nabestaanden. Na een tijd van bruikleen aan Museum Veenendaal gaf de ene zoon het zakbijbeltje terug aan de andere zoon.Pianist Johan Meier verzorgde een muzikaal intermezzo met daarin verwerkt het volkslied, Psalm 27 en opus 18 (voor piano en harmonium) van César Franck. Het boek zelf kwam enige tijd geleden al in het nieuws door het beschreven bevrijdingsplan van Westerbork. Zowel de directeur van Westerbork, als van het NIOD lieten zich positief uit over het boek en toonden zich voorstander van nog meer onderzoek naar het plan. Behalve ds. Ader waren bij dat plan ook ouderling Luit Humbert en gemeentelid Joannes Adamus Crébas betrokken. Kleinzoon Luit Humbert en dochter Aya Crébas waren dan ook aanwezig bij de presentatie. 

“Het kruis op de berg” is nu voor iedereen te koop. Auteur Constant van den Heuvel  is docent op het Ichthus College in Veenendaal. Deze school heeft het monument geadopteerd en belegt jaarlijks een herdenking op 20 november. Het kruis op de berg bevindt zich op de weg van Veenendaal naar Elst en herdenkt ook de slachtoffers Pieter ter Beek, Victor van den Bergh, Tom Lambrechtsen van Ritthem en Jan van de Munnik. Het boek beschrijft hun aller verhaal en fusillade.

n.a.v. “Het kruis op de Berg. De fusillade van 20 november 1944 tussen Rhenen en Veenendaal.” door Constant van den Heuvel, uitgegeven door Matrijs, Utrecht, 176 bladzijden, prijs € 17,95

MEER

 
lees meer »
 
70 jaar bevrijding 5 mei 2015 70 jaar bevrijding 5 mei 2015
Ook in het zaaltje achter de pastorie werd aandacht besteed aan 70 jaar bevrijd Nederland.


Een tentoonstelling over ds. Ader, onderduikers en de communistische verzetstrijders in en om Drieborg.
De presentatie over ds. Ader werd vertoond en ook een presentatie over de Stolpersteine van 9 verzetshelden in Drieborg.Klik hier voor de Stolpersteine in Drieborg.
Kijk verder bij Lees Meer
lees meer »
 
Nieuwe uitgave: Het kruis op de berg Nieuwe uitgave: Het kruis op de berg
P E R S B E R I C H T


 
Op 9 mei verschijnt bij Uitgeverij Matrijs
   
Het kruis op de berg
De fusillade van 20 november 1944 tussen Rhenen en Veenendaal
lees meer »
 
Verslag herdenkingsbijeenkomst fusillade ds. Ader Verslag herdenkingsbijeenkomst fusillade ds. Ader
Ds. Jöhlinger was bij de herdenking op 20 november 2015. Klik hier voor het verslag.
 
Streekblad 5 november 2014 Streekblad 5 november 2014
20 november is het 70 jaar geleden dat ds. Ader werd gefusilleerd.
Een artikel over de herdenking bij het monument in Veendaal.
 
Dagblad van het Noorden 27 september 2014 Dagblad van het Noorden 27 september 2014
En nog een mooi artikel. Ditmaal over het fotoboek van mw. Tantje Kuiper-Bruins, indertijd dienstmeisje op de pastorie in Nieuw-Beerta.
 
Dagblad van het Noorden 30 juli 2014 Dagblad van het Noorden 30 juli 2014
In Dagblad van het Noorden van 30 juli stond een mooi artikel over mw. Ader. Op 31 juli 2014 is het 20 jaar geleden dat zij is overleden. Het artikel geeft aan hoe belangrijk zij is geweest voor de kerk in de regio.
 
Het Kunstproject van de basisschool Het Kunstproject van de basisschool

De lagere school Drieborg hield in oktober 2012 een kunstproject. Er was een link naar conceptueel kunstenaar. Bas Jan Ader, (zoon van) en de tentoonstelling over hem in de kerk van Nieuw-Beerta en kunstacademie Groningen.

In de pastorietuin werd o.a. het onderdeel 'VALLEN'  tentoongesteld voor ouders en geinteresseerden.

meer foto's bij Lees meer

lees meer »
 
Landmerken Landmerken

In de zomer van 2012 is de kerk van Nieuw-Beerta opgenomen in de toeristische route "Landmerken"; beeldbepalende monumenten in het Groninger landschap. Het bordje bij de kerk;

                         

en de tekst bij lees meer

lees meer »
 
Een gezamenlijke roeping...alleen voortgezet. Een gezamenlijke roeping...alleen voortgezet.

De dood van een predikant en de gevolgen voor diens gezin

Op 14 december 2011 is het 19e deel van het Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme gepresenteerd door o.a. het Historisch Documentatiecentrum. In dit jaarboek een artikel van mw. Els Boon over mw. Ader en hoe zij het werk van haar man na de oorlog heeft voortgezet...   Prof.dr. G. Harinck, directeur van het HDC, heeft toestemming gegeven het artikel op onze website te plaatsen. Waarvoor dank.

Het artikel

Voor de leesbaarheid de voetnoten ook nog apart...

 
In de leerzaal bij de pastorie... In de leerzaal bij de pastorie...

Schoolkinderen uit Drieborg bezochten de leerzaal om kennis te maken met foto's, werk, de geschiedenis van ds. Ader. Dit in het kader van het Kinderboekenweekthema 2011: "HELDEN". De kinderen waren heel geinteresseerd en onder de indruk...

Ook wat foto's bij "lees meer".

lees meer »
 
Aderherdenking 27 december 2009

Aderherdenking 27 december 2009

Op zondag 27 december 2009 is in een speciale dienst de 100ste geboortedag van Bastiaan Jan Ader herdacht. De tentoonstelling waarin brieven, documenten, foto's, beeld- en geluidsmateriaal over het leven en werk van ds. Ader is te zien geweest op deze "herdenkingszondag".  Hierbij diverse links naar de powerpointpresentatie over het leven van ds. Ader, de dienst en de liturgie.

lees meer »
 
Ds. Ader

Ds. Ader

 

 

 

 

 

  Indrukwekkend zijn de brieven, die Ader schreef aan zijn jonge gezin en de gedichten, zoals:

 

't Is niet om mij dat ik die muren uit wil duwen,
Naar ruimte hijg en schreeuw om recht!
'k Weet mij verward in een onmeedogend kluwen
En ken het deel dat mij zal worden toegelegd.

't Is niet om mij: 'k heb fel en taai gestreden,
Bij dag noch nacht begeerd naar rust;
'k Heb in het lijden der gedoemden meegeleden.
En vaar nu heen naar verre, lichte kust.

Maar 'k moet nog zoveel diepe dingen zeggen
Aan haar die altijd op mij wacht;
Ik moet een kindje in zijn bedje leggen
En kussen het een zacht goe-nacht!
 

Dominee Ader rust op ereveld Loenen (Vak E, Grafnummer 52). 

 
Het gebrandschilderde plankje uit de pastorie van ds. Ader

Het gebrandschilderde plankje uit de pastorie van ds. Ader

Dit plankje kon mw. Ader nog tijdig mee nemen toen ze door de bezetter gedwongen werd de pastorie te verlaten:
"We moeten binnen een half uur het huis verlaten hebben, en mogen alleen het allernoodigste meenemen"... Kleren, had hij gezegd, en dingen waaraan ik gehecht was: familiestukken b.v.
Ik had kort geleden nog die gebrandschilderde tekst van tante Marie gekregen: "Dit weet ik, dat God met mij is." - Die greep ik het eerst van de muur. De Grüne, die mij steeds op den voet volgde, keek er naar en hoonlachte. Die dummen Holländer! Was er niet iets waardevollers te grijpen dan dat houten ding. En als je het vertaalde, wat kreeg je dan? En dat nam je mee als ze je het huis leeg kwamen halen, je op de keien zetten! Hoezeer God dan mét je was, wist je dan wel...” (Groninger pastorie in de storm)
 

 
Ereveld Loenen Ereveld Loenen

Het graf van Ds. Ader  (Vak E, Grafnummer 52). Meer foto's bij "Lees meer"

lees meer »
 
 
KOMENDE DIENST

VOOR INFORMATIE OVER DE KOMENDE DIENST

KLIK HIER

 
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.