PKN
Protestantse Gemeente De Dollert
 
Kerk Finsterwolde Kerk Finsterwolde

De huidige vorm van de kerk dateert van 1586/1587. Het kruis werd weggebroken, het gebouw werd 5½ meter verlaagd en er werd een koor aangebouwd.
In 1970 is de kerk grondig gerestaureerd. Hierbij is onder meer het meubilair uit het koorgedeelte weggehaald en is het koor het liturgisch centrum geworden.
Tot 1825 was het algemeen gebruikelijk dat belangrijke personen in de kerk werden begraven. Daarna is dat bij wet verboden.
Zo vinden we in het koor van de kerk diverse grafzerken. Er is ook een grafkelder te vinden.
Boven de toegangsdeur van de kerk staat vermeld:
"Leer hier Uw hoogen stand / Uw waarde als mens beseffen en tracht door Jezus Geest / U daartoe op te heffen."
De kerk bezit een orgel uit 1807-1808 van de bekende orgelbouwer H.F. Freytagh.
De kerkbanken stammen uit de vroege negentiende eeuw en zijn van eikehout. Op de herebank aan de noordzijde zien we het wapen van de boerenfamilie Heddema uit Finsterwolde. Het wapen laat het jaartal 1813 zien.
De versierde preekstoel is waarschijnlijk van rond 1806.

Los van de kerk staat de toren uit 1820/1822, gebouwd naar een voorbeeld van Sant Georgio in Venetië. Hier stond voorheen een lage houten toren uit 1663.
De eerste steen werd gelegd op 16 juni 1820 door kerkvoogd D.G. Garrelds en zijn echtgenote O.J. Takens. De toren is gebouwd op 96 geheide palen van 18 tot 28 voet lengte. De hoogte van de toren is 152½ voet. Op de spits van de toren staat in plaats van een haan een paard.

De toren behoorde bij de N.H.-kerk en is in 1963 door de gemeente Finsterwolde overgenomen en in 1967 gerestaureerd voor fl. 73.000 

In mei 2012 startte een grote restauratie: de vloer moest door middel van een palenfundering recht worden gemaakt. Een ingrijpende operatie. Hier een fotoverslag.

Via deze link komt u bij een ooit gevonden briefje... 

Meer informatie over kerk en toren.
                             
Het predikantenbordnog wat  foto's

terug
 
 
Komende dienst20– 10  09.30 uur  Oostwold:
ds. Fortuin, Delfzijl
Organist: dhr. Datema 
Collecte 1: Ness Ammim
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Plaatselijke diaconie

de dienst is rechtstreeks (of later) te volgen via deze link

Liturgie

WELKOM!
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.