PKN
Protestantse Gemeente De Dollert
 
Kerk in Actie Kerk in Actie

Beste lezer,
Dit is de laatste Schakel van dit jaar, de december uitgave. In dit afgelopen jaar is veel gebeurd in de wereld, waar Kerk in Actie ook aandacht aan heeft besteed. Veel organisaties en projecten die nog steeds onze hulp nodig hebben. Op dit moment wordt er via giro 555 geld ingezameld voor de mensen die de natuurramp op de Filippijnen hebben overleefd.
U kent allemaal waarschijnlijk wel het spotje van de televisie. Nu las ik in de krant van zaterdag 30 november, dat het jongetje dat het gezicht van de actie is geworden, opgespoord is. Met behulp van Facebook is hij gevonden en een journalist is bij hem langs geweest. Zijn naam is Joshua, hij  is 11 jaar oud en woont in Tacloban, in de krant stond dat zijn moeder en zusje zijn overleden, zijn vader ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis en hijzelf woont nu bij zijn oom.  De SHO (Samenwerkende Hulporganisaties) gaan kijken wat ze voor hem kunnen doen. Rond deze tijd van het jaar( niet alleen speciaal in december, maar eigenlijk altijd) vind ik dit mooi, te delen met elkaar en hulp bieden waar het nodig is. Je kunt klein beginnen bij 1 persoon, dat maakt al een groot verschil, vindt u ook niet?
En nog een mooi gebaar, in het tijdschrift “Vandaar” van Kerk in Actie las ik het volgende stukje:
Feije Duim, medewerker Midden-Oosten, sprak in Jordanië met partners die hulp bieden aan Syri-sche vluchtelingen. Hij reisde samen met scriba Arjan Plaisier.
“In Nederland hebben duizenden mensen kaartjes gemaakt om hulpverleners in deze regio een hart onder de riem te steken. Een klein deel hebben we alvast bij ons. Scriba Arjan Plaisier overhandigt ze aan twee hulpverleners die de kerkelijke noodhulp in Syrië en Libanon organise-ren. Ze zijn zichtbaar geroerd. Even later spreek ik twee hulpverleners die ik goed
ken van eerdere bezoeken. We omhelzen elkaar. ‘Weet je,’ vertelt één van hen, ‘we voelen ons zo verschrikkelijk alleen.’ Uit zijn ogen spreekt verdriet. ‘Kunnen jullie ons geen kleine briefjes
sturen met een gebed en een naam erop?’ Op dat moment zijn de 1600 handgemaakte kaartjes uit Nederland al per post onderweg.”

En de kerstactie van Kerk in Actie wil ik graag nog bij u onder de aandacht brengen. Dit jaar gaat het over kinderen in India, Dalit kinderen waarvoor geen plaats is. Hieronder het stukje van de website.

Ook voor hem is er geen plaats
Geen plaats voor een kind. Helaas is dat niet alleen iets uit het jaar nul. In India zijn ook nu nog duizenden Dalit kinderen die er vanaf hun geboorte niet bij horen. ‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school.
Dit jaar krijgen deze kinderen alle aandacht tijdens de kerstcampagne voor Kinderen in de Knel, waarbij partnerorganisatie Cards centraal staat. De organisatie Cards wil dat Dalit kinderen vol-waardig mee kunnen doen en slaagt erin het onderdrukkende kastensysteem te doorbreken. Tij-dens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.


Ook wij hebben het in de vesper van 1 december gehad over helpen. We hebben nagedacht over vraagstukken als; Wat kunnen de Dalits zelf doen? Wat kunnen wij als westelijke Europeanen doen? En wat heeft dit met ons geloof in Jezus Christus te maken? Goede vraagstukken die stof tot nadenken geven.
Er zijn ook voorbeelden genoemd van kinderen die met behulp van de Bala Bata’s (zie boven) pro-beren iets te leren en door educatie gaan proberen een betere toekomst voor zichzelf op te bou-wen.
En uit Jacobus 2 vers 14-26 kwam naar voren dat het geloof ook met daden te maken heeft, laat zien wat je voor je medemens kunt doen. Ook dat je kunt geloven zonder daden maar door daden ook kunt tonen dat je gelooft.

Tot slot wil ik een gedicht, dit stond op de achterkant van het tijdschrift “Vandaar’ , met u delen en iedereen en fijne feestdagen toewensen!

Zoals ook jij

Die ander
geen vreemde,
een mens als jij,
een mens
even kwetsbaar,
even breekbaar,
een mens
even hunkerend
naar licht en geluk,
ontzie hem,
doe hem geen pijn,
een mens zoals jij,
zie naar hem om,
doe hem recht,
een mens als jij,
leven wil hij,
leven zoals ook
jij wilt leven.           

UIT MEDEMENS 2


Namens de commissie Kerk in Actie,
Hanneke de Graaf
 

terug
 
 
Komende dienst



20– 10  09.30 uur  Oostwold:
ds. Fortuin, Delfzijl
Organist: dhr. Datema 
Collecte 1: Ness Ammim
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Plaatselijke diaconie

de dienst is rechtstreeks (of later) te volgen via deze link

Liturgie

WELKOM!
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.