PKN
Protestantse Gemeente De Dollert
 
Liturgische bloemschikkingen 40-dagentijd 2017 Liturgische bloemschikkingen 40-dagentijd 2017
In deze 40 dagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht.
In de taal van de bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God.
In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom.
De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven.

Zondag 5 maart
Op deze eerste zondag van de 40 dagentijd horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we gele bloemen. Zij schitteren boven de stenen van de woestijn. 

sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden door de glans en schittering die hem getoond worden
sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde
sta in die kracht 
 
Zondag 12 maart
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden.
In de schikking zien we de witte lelie als beeld daarvan. De paars/blauwe bloemen ( hyacinten) staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.


sta in je kracht
met regels ten leven
en hemels licht dat er zomaar soms even kan zijn
herinnering die blijft en vreugde geeft
sta in die kracht. 
 
Zondag 19 maart
Op deze derde zondag horen we over de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron.
In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.
In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet altijd recht verloopt.
De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft.
Nieuw leven dat vrucht geeft. 


sta in je kracht
neem van het levende water dat geboden wordt
levenskracht gegeven uit liefde
die opricht om te staan in je kracht. 


Zondag 26 maart
Vierde zondag van de veertigdagentijd.
De naam van deze zondag is Leatare 'verheugt u'.

Het kernthema in deze schikking is 'Sta in je kracht'.
Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. We zijn halverwege de veertigdagentijd, paars met wat wit wordt roze.

De ronde vorm van de schikking geeft onze vooroordelen weer. Deze vooroordelen ontnemen ons het zicht.
We zien dat tussen de takken door het roze van de anjers te zien is. Jezus opent ons de ogen om te kunnen zien.

In de evangelie lezing horen we hoe Jezus ogen opent om te laten zien dat hij het licht van de wereld is.


sta in je kracht
laat je aanraken door Jezus’liefde die vooroordelen afbreekt
zie met de ogen van het hart
dat geeft kracht. 
 

Zondag 2 april
Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd vertelt Johannes over Lazarus die door Jezus' hand opstaat ten leven.
Het thema tot en met Pasen is kracht, er zijn verschillende soorten van kracht.
In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken, die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen.
In de schijnbaar dode takken van de krulhazelaar komen alweer nieuwe knoppen en ook buiten ontluikt alles weer opnieuw, de kracht van de natuur.
Gods Geest blaast leven in wat dor en doods is.
Wat dood lijkt blijkt meer levenskracht te hebben dan gedacht.


sta in je kracht
zie wat dor is, tot leven komt
sta op Gods levensgeest blaast kracht in. 
 
Zondag 9 april
Op deze 6e zondag van de 40 dagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de schikking ligt een gekleurde doek, deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg.
De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over nederigheid.


sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen niet hoog te paard,
maar op een ezel
nederig, barmhartig, liefdevol
dat zijn de koninklijke krachten
Gods kracht. 


Zondag 16 april
Op deze Paasmorgen, de eerste dag van de week zien we een tuin vol witte bloemen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de opgestane Heer.
Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.
 

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven,
deel vertrouwen
 
God van licht en leven
in Jezus is de dood overwonnen
in die kracht mogen wij staan
 
terug
 
 
Komende dienst20– 10  09.30 uur  Oostwold:
ds. Fortuin, Delfzijl
Organist: dhr. Datema 
Collecte 1: Ness Ammim
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Plaatselijke diaconie

de dienst is rechtstreeks (of later) te volgen via deze link

Liturgie

WELKOM!
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.