PKN
Protestantse Gemeente De Dollert
 
Liturgische schikkingen 40-dagentijd en Pasen 2019 Liturgische schikkingen 40-dagentijd en Pasen 2019

'Een nieuw begin', dat was het thema van 2019 voor de 40 dagentijd.

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuw begin kunnen maken.

De schikkingen in deze periode sluiten aan bij 'een nieuw begin'.
Iedere zondag staan de acht flessen in een andere opstelling.
Acht staat symbool voor een nieuw begin, ook wel de overgang van oud naar nieuw. Op de achtste dag begint een nieuwe week.
De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd.

De 8 flessen zijn gevuld met water. Water geeft immers nieuw leven. Riet om de flessen heen staat voor buigzaamheid, meebewegen. Denk aan het wuivende riet langs de waterkant.

Zondag 10 maart 2019 in Oostwold

Vandaag staan de flessen in een cirkel.
De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde.
De flessen worden onderling verbonden door klimopranken, die samen een krans van solidariteit vormen.

Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucas benadrukt dat Hij als een nieuwe Adam standhoudt.
De doop in de Jordaan is de solidariteit van Jezus met het volk. Adam komt van Adamah.

Een Hebreeuws woord dat 'aarde; rode aarde' betekent. God vormde de mens uit het stof van de aarde.


 

Steeds weer anders.
Zo vertrouwd als Hij mij is,
zo vreemd blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen kan ik Hem niet

Zondag 17 maart 2019 in Finsterwolde

Vandaag staan de flessen in de vorm van het Griekse kruis.
Een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden.
De Griekse letter chi heeft die vorm, het is de eerste letter van het woord Christus, één van de namen van Jezus.

De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Hij moet gaan.

In de flessen zijn viooltjes geplaatst, hoopvolle plantjes na de koude winter. Een uitbottende tak van de krulhazelaar staat voor een nieuwe lente.

Acht
verbonden door de lijnen
van het Griekse kruis
Verheerlijkt op de berg
Christus
Een moeilijke weg te gaan en
een visioen op een nieuw begin
 

Zondag 24 maart 2019 – in Bad Nieuweschans

We moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken.
'Jullie moeten je leven veranderen', vertaalt de Bijbel in gewone taal.

De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets kunnen betekenen voor anderen. We zijn een vijgenboom en de Eeuwige is de tuinman.
Met eindeloos geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.

De lezingen roepen op tot 'zien'. Omzien naar een ander.
De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg.

Vandaag zijn de 8 flessen 2 aan 2 in een ellips vorm geplaatst, zodat het idee van een oog ontstaat.
En ook de gele hartjes van de primula's doen denken aan ogen.
De ontluikende takken verbeelden een nieuw begin.

En de grassen om de plantjes versterken het beeld van inkeer.Zie
de bloeiende wilg
een eerste teken
lente die komen gaat
 

Zondag 31 maart 2019 – in Oostwold

Vandaag lezen we de gelijkenis van de verloren zoon.
De zoon ‘komt tot zichzelf’, hij realiseert zich wie hij is, waar hij vandaan komt en begint opnieuw.

Wees blij!
De zoon is terug, laten we feest vieren. Een nieuw begin.

Verheug u
om de thuiskomst van de ene zoon
en het samen
zoeken naar
een nieuw begin

Zondag 7 april 2019 – in Nieuwolda

De wijngaard: een krachtige, positieve metafoor voor het volk Israël.
De pachter: een deel van de opbrengst behoort de eigenaar van de wijngaard.
Toch beschouwen de pachters het beheer van de wijngaard als eigenaarschap, en verrijken zij zichzelf. Dat de wijngaard vrucht blijft geven dankt ze aan God, de Grondlegger en Bouwer, van de zoete geur van de druiven, en de vreugde van de wijn. God zoekt dienende leiders. Die de wijngaard en de mensen dienen, niet zichzelf verrijken, maar weet hebben van de gever van de vruchten.
De zoon: de eigenaar blijft het proberen tegen beter weten in stuurt hij toch zijn zoon, de enige die de wijngaard echt toekomt.

De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich.
Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk. De vorm van de schikking is gesloten.

In de flessen staan zwaardvormige Sanseveria’s.
Tussen de flessen staan blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven.
Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt,
met geweld nemen
wat geen recht doet,
bloed en wijn.
Een nieuw begin.
 

Zondag 14 april 2019 – in Bad Nieuweschans
De intocht in Jeruzalem. Jezus betreedt de stad vanuit het oosten.
Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst.
Hij komt vanaf de Olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugkeren tot zijn volk.
Onder de palmtakken komt Hij als grote koning de stad binnen.

De 8 flessen zijn verdeeld: 4 flessen aan de ene kant van de weg en 4 aan de andere kant.
In de flessen gebogen takken als ware het een poort.


 

Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.
 

Witte Donderdag 18 april 2019 – in FinsterwoldeGoede Vrijdag 19 april 2019 – in Bad NieuweschansStille Zaterdag 20 april 2019 – in OostwoldPaaszondag 21 april 2019 – in Nieuwolda

In de flessen zitten deze keer viburnumtakken, gerbera's en bloesem van de appelboom, als teken van nieuw leven.

De vorm van de schikking is een hart.
In de teksten voor Pasen gaat het om zien met  het hart.
Door de liefde zullen we Jezus herkennen.
Aan de buitenkant van het hart zien we aan beide kanten bloeiende rododendrons en buxus.
Op het mos liggen eierschalen.

Het is Pasen, een nieuw begin om te leven met het hart.


 

Laat ons hart u toebehoren
en laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan
 

terug
 
 
Komende dienst20– 10  09.30 uur  Oostwold:
ds. Fortuin, Delfzijl
Organist: dhr. Datema 
Collecte 1: Ness Ammim
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Plaatselijke diaconie

de dienst is rechtstreeks (of later) te volgen via deze link

Liturgie

WELKOM!
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.