PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Meditatie april 2016 Meditatie april 2016

Alle mensen zijn buitenlanders - bijna overal

Misschien herinnert u zich nog de jaren 80 van de vorige eeuw. De tijd van de grote demonstraties tegen kerncentrales en kruisraketten. Toen was het gewoon met je mening te koop te lopen. Ook  mijn auto zat onder de stickers met welgemeende politieke doelen. Een van de stickers vond ik bijzonder cool. Deze redde het tot in het begin van de jaren '90:  
Alle mensen zijn buitenlanders - bijna overal (in het Duits).
En toen kwam mijn verhuizing naar Nederland. Ons auto kreeg een geel kenteken en heel gauw heb ik de sticker van mijn auto gekrabd. Eigenlijk raar. Want op eens voelde ik aan den lijve, wat op de sticker stond. Ik was zelf buitenlander geworden. En ik wou natuurlijk niet voor me zelf reclame maken en ik wou zeker niet dat iedereen al aan mijn auto zou zien, dat ik buitenlander ben. Want buitenlander zijn is niet altijd fijn. Je hoort er op eens niet meer als vanzelfsprekend bij. Je bent een vreemde, de mensen vinden je vreemd. Ik had er weliswaar zelf voor gekozen naar Nederland te gaan. Ik had een keuze en ik mocht voor dit land kiezen. En ik kan, mocht ik het willen, naar mijn land terug keren.
Er zijn in deze tijd zo veel mensen, die de keuze niet hebben. Ze zijn buitenlanders tegen wil en dank. Zij moeten zich legitimeren met een "vreemdelingendocument" van de IND.
Laatst las ik weer in de bijbel dat christenen vreemdelingen op de aarde zijn (1 Petrus 2). Dat deed me nadenken. Ik begrijp het zo: Uiteindelijk is de wereld niet van ons zelf. Wel is de aarde aan ons toevertrouwd. Je leeft immers op de aarde. Het is goed als je een plek hebt om thuis te zijn. Die plek kan je land, je taal, je cultuur zijn, de plek waar je thuis raakt. Maar wees voorzichtig met de bezittelijke voornaamwoorden "mijn", "jouw", "ons", "hun"... Is "ons" land het persoonlijk bezit alleen van  de Nederlanders? Ik hoop van niet. Als "buitenlander" blijf ik sommige dingen in Nederland soms een beetje vreemd vinden, maar het is ook "mijn" land.
ds. Wolf Jöhlinger

terug
 
 
Komende zondag24 – 06  09.30 uur Nieuwolda  Cremerstraat
ds. V.d. Werff
Organist: dhr. Dijkhuis 
1e:  Kerkrentmeesterlijk quotum 
2e - Kerk
3e - Diaconie plaatselijk
       
koffie na de dienst

Welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.