PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Meditatie Kerst 2017 Meditatie Kerst 2017

ZWAAR - of - LICHT
Een jonge vrouw raakte in gesprek met haar buurman: "Ach, buurvrouw, ik zit helemaal klem. Het valt echt niet mee. Het hele leven ligt als een molensteen om mijn nek.  Ik vrees altijd dat dat ik instort en nooit meer op mijn benen kom." - "Wat erg voor jou" antwoordde buurman met een vriendelijke lach. "Volgens mij zie je het volstrekt verkeerd. Het leven is licht als een veertje." Van zo'n opmerking, zo'n dooddoener was de jonge vrouw niet gediend. Ze sputterde tegen: "Met alle respect, maar dat klopt niet. Want ik voel echt elke dag, dat een ondraaglijk zware last mij terneer drukt." Buurman dacht even na. Dan vroeg hij: "Zou het kunnen dat we  de zwaarste lasten ons zelf opleggen?" --- "Maar, ..." wou de jonge vrouw tegenwerpen. Met een wijze glimlach onderbrak buurman haar: "Dit MAAR weegt alleen al een hele ton."
Ik weet niet wie gelijk heeft. Niemand heeft het recht, iemands "last" weg te praten. Toch zet me deze anekdote aan het denken: Wanneer maak ik mijn leven zelf zwaarder dan dat het hoeft te zijn?
Hierover telkens weer na te zinnen - ik noem dat gebed - je kunt het even goed meditatie noemen - helpt mij, mijn leven als lichter, als vrolijker te ervaren. Ik weet me gesteund door de uitnodiging van Jezus: Kom tot mij, als je vermoeid en belast bent, ik zal je verlichting geven.  (Mt 11:28).
In die zin wens ik u allen een lichte kersttijd en een onbezwaard 2018.
ds. W. Jöhlinger 

terug
 
 
Komende zondag24 – 06  09.30 uur Nieuwolda  Cremerstraat
ds. V.d. Werff
Organist: dhr. Dijkhuis 
1e:  Kerkrentmeesterlijk quotum 
2e - Kerk
3e - Diaconie plaatselijk
       
koffie na de dienst

Welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.