PKN
Protestantse Gemeente De Dollert
 
Overig Overig

KERKDIENSTEN THUIS BELUISTEREN
Zij die niet naar de kerk kunnen komen kunnen de kerkdienst thuis meevieren via deze LINK:
Ook kunt u indien gewenst een cd bezorgd krijgen.
Het is fijn op deze wijze toch verbonden te zijn met de eigen Geloofsgemeenschap.
Indien gewenst kunt u contact opnemen met een van de leden van de kerkenraad.

COLLECTEBONNEN
Sinds enkele jaren bieden we de mogelijkheid collectebonnen te gebruiken . Hiermee bent u af van het sparen van muntgeld voor de collecte; het college van kerkrentmeesters ontvangt het geld eerder, wat een verbetering van de liquiditeit betekent; de aankoop van de bonnen kan gebeuren op een moment dat het financieel beter uitkomt en de bewijsstukken worden door de belastingdienst geaccepteerd als aftrekpost bij de giften.
Er zijn bonnen van € 0,50 of € 1,00,  20 op een vel. Voor een vel van € 0,50 maakt u € 10,00 over, voor een vel van € 1,00 een bedrag van € 20,00 op de rekening van Protestantse Gemeente Reiderland (NL05 RABO 0373716036). O.v.v. uw naam en aantal en soort bonnen. Mw. de Gunst zorgt dat de bonnen bij u terecht komen.

ERFSTELLINGEN & LEGATEN
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, kunt u ook denken aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Mocht u overwegen de gemeente te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament.
Erfstellingen
U benoemt de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of een organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Legaten
U laat de kerkelijke gemeente een legaat na. En legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals huis of een schilderij.
Informatie bij G. de Gunst-van Norel (CvK) 0597-333030

 

terug
 
 
Komende dienst20– 10  09.30 uur  Oostwold:
ds. Fortuin, Delfzijl
Organist: dhr. Datema 
Collecte 1: Ness Ammim
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Plaatselijke diaconie

de dienst is rechtstreeks (of later) te volgen via deze link

Liturgie

WELKOM!
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.