PKN
Protestantse Gemeente De Dollert
 
Privacy Privacy

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Gemeente Reiderland.

contactpersoon Protestantse Gemeente Reiderland
Klinkerweg 17
9684 AA
Finsterwolde

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse Gemeente Reiderland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse Gemeente Reiderland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse Gemeente Reiderland verstrekt. Protestantse Gemeente Reiderland kan de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, adres, tel.nr, emailadres ed.

Waarom zijn deze gegevens nodig

Protestantse Gemeente Reiderland verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard Is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen

Protestantse Gemeente Reiderland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We verwerken de gegevens voor de volgende doelen:

Deels omdat we dat wettelijk verplicht zijn en om onze taak als kerk te kunnen uitvoeren. Foto’s worden gebruikt om sfeer te geven aan onze website en kerkblad. 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Protestantse Gemeente Reiderland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Protestantse Gemeente Reiderland kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Protestantse Gemeente Reiderland doet niets met deze gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse Gemeente Reiderland". Deze zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

terug
 
 
Komende dienst20– 10  09.30 uur  Oostwold:
ds. Fortuin, Delfzijl
Organist: dhr. Datema 
Collecte 1: Ness Ammim
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Plaatselijke diaconie

de dienst is rechtstreeks (of later) te volgen via deze link

Liturgie

WELKOM!
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.