PKN
Protestantse Gemeente De Dollert
 
Streekgemeente Streekgemeente
Op zondag 17 september 2017was de startdienst en voor alle mensen die direct betrokken waren bij het traject en voor allen die zich hebben ingezet om de streekgemeente te vormen, was dit een feestelijke dag. En gezien en gehoord de vele reacties geldt dat ook voor de mensen uit de deelnemende gemeenten.
Als pastoresteam, streekkerkenraad en colleges van diakenen en kerkrentmeesters, hopen we invulling te geven aan onze missie, zoals die is verwoord in het beleidsplan:
Vanuit de christelijke traditie voor jong en oud bouwen aan levende en betrokken geloofsgemeenschappen in onze regio.
Deze geloofsgemeenschappen streven ernaar open en op samenwerking gericht te zijn, maatschappelijke relevantie is daarbij belangrijk.
De streekgemeente maakt het mogelijk dat er op alle plaatsen binnen het samenwerkingsverband ook in de toekomst kerkelijke activiteiten zullen zijn.
Geïnspireerd door de bijbel en vertrouwend op de bron van alle liefde, streven wij op deze wijze, als navolgers van Jezus Christus te bouwen aan wat hij het rijk van God noemde: een ruimte van barmhartigheid in een vaak genadeloze wereld.
 
Streekkerkenraad
De streekkerkenraad is compleet en wordt gevormd door ambtsdragers uit de deelnemende kerken. 
Het postadres van de streekkerkenraad is Hoethslaan 38, 9681 CM Midwolda en het mailadres:
 
Namens de streekkerkenraad,
Geesje Koers-Roelfsema

Streekgemeente beleidsplan
Regeling streekgemeente
Financiele bijlage streekgemeente
terug
 
 
Komende dienst20– 10  09.30 uur  Oostwold:
ds. Fortuin, Delfzijl
Organist: dhr. Datema 
Collecte 1: Ness Ammim
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Plaatselijke diaconie

de dienst is rechtstreeks (of later) te volgen via deze link

Liturgie

WELKOM!
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.